1 / 3
2 / 3
3 / 3

PENERBITAN / E-PROSIDING

 

 

Sukacita dimaklumkan bahawa, Laporan Penulisan Inovasi yang lengkap telah diterbitkan dalam e-Prosiding PERISA 2023 dengan nombor siri ISBN.

Berikut adalah Kompilasi Penerbitan PERISA 2023, PERISA 2021 dan PERISA 2020

 

 

KOMPILASI PENERBITAN PERISA 2023

 

 

 

KOMPILASI PENERBITAN PERISA 2021

 

 

 

KOMPILASI PENERBITAN PERISA 2020