1 / 3
2 / 3
3 / 3

BAYARAN PENYERTAAN

Pembayaran penyertaan boleh dibuat melalui 2 kaedah di bawah bermula 22 Julai hingga 21 Ogos 2021 31 Ogos 2021 (dilanjutkan) dengan meletakkan NO UNIK ID PESERTA sebagai rujukan :

 

LANGKAH 1:

i) Transaksi Atas Talian - Bayaran Tunai
*Akaun Koperasi Kolej Komuniti Paya Besar Kuantan Berhad
Penyelaras : Pn Normalaimma Binti Ahmad (0145410996)

 

ATAU

 

     ii) Bayaran Pesanan Kerajaan / LO

No. ePerolehan : eP-0604T000C
Nama Akaun : Pengarah Kolej Komuniti Paya Besar Kuantan Pahang Berhad
Nama Bank : Bank Islam, Cawangan Mahkota Square

Penyelaras : Ahmad Faisol Bin Mohd Badorrodzaman (014 534 9649)

**Bagi peserta yang ingin membuat bayaran secara e perolehan, mohon untuk menyediakan surat iringan daripada jabatan peserta kepada Pengarah Kolej Komuniti Paya Besar bagi memaklumkan bayaran penyertaan Perisa '21

 

.

 

 

LANGKAH 2:

Peserta perlu muatnaik (ep-surat iringan, tunai-resit onpay) sebagai bukti bayaran ke dalam "google form button" dibawah.

 

Berikut alamat  Kolej Komuniti Paya Besar :
Kolej Komuniti Paya Besar,
Batu 19, Jalan Maran,
26300 Gambang,
Pahang Darul Makmur