Borang Pendaftaran

Pendaftaran menggunakan sistem atas talian. Pastikan anda telah mempunyai akaun emel google dan telah  menyiapkan dokumen seperti abstrak, poster dan laporan inovasi dalam bentuk fail.pdf sebelum mendaftar atas talian. Contoh Abstrak, Poster dan Laporan inovasi boleh dimuaturun di link dibawah. Dokumen ini penting untuk digunakan panel penilai dalam sesi saringan bagi menilai inovasi terbaik untuk dipertandingan. Bayaran hanya perlu dibuat setelah inovasi anda telah terpilih dalam proses saringan.

Ruangan muat turun

                  PENDAFTARAN TELAH DITUTUP

BORANG PENDAFTARAN PERISA (SILA KLIK)