Kategori Penyertaan

 

 Penyertaan Perisa 2019 pada kali ini mempunyai 4 KATEGORI  penyertaan

  • A11) Teknologi Maklumat

    A12) Teknologi Kejuruteraan

    A13) Sains Sosial

    A14) Pengajaran dan Pembelajaran