1 / 3
2 / 3
3 / 3

HUBUNGI KAMI

Kolej Komuniti Paya Besar
Kementerian Pengajian Tinggi
Batu 19, Jalan Maran
26300 Gambang
Pahang Darul Makmur

09-549 8811

09-549 5500

kkpbe@kkpbe.edu.my