HUBUNGI KAMI

PN Raazizah Bt Hussain – Pengarah Program Perisa (019-6846022)

Dr. Mohd Najib Hamdan- Jawatankuasa  Pembangun Web Perisa – najib@kktin.edu.my        (016-2035863)